Jak vybrat nejvhodnější
typ potahu Rasant?

Ve třech krocích!»

Mr. Powergrip

1. Jaká je Vaše herní úroveň?

Snaživý
hráč
Nadějný
talent
Světová
třída
Pokračujeme…

2. Váš herní styl je založený na…

Rychlosti
Spinu
Pokračujeme…
to 1

3. Kolik Vám je let?

0-10
11-16
17-35
36-55
56+
Pokračujeme…
to 2

Ještě chvilku…

Naše doporučení*

*na základě poskytnutých informací!

Rychlosti
Spinu
Kontrola
Začnětě od začátku
stern